Bilder från vår utställning

Handsydd stad i miniatyrblockhusblock gjorda av Ragnvi Antlöv. Fritt efter mönstret Hilltop Houses från boken A New Look at Log Cabin Quilts av Favin Glover. Foto: Wivi-Anne Selestam.

Vi Sprätthöns vill tacka alla vänliga och trevliga lapptäcksintresserade som tog sig tiden att besöka Sprätthönornas jubileumsutställning – 20 år med lappar! Mot ytterligare 20 år som lokalgrupp och fria lapptäcksentusiaster, eller vad säger ni?

Klicka här för att se fler bilder!